Berichten

Duurzaam ondernemen; een eervolle vermelding voor Lodema Elektrotechniek

De afgelopen maanden zijn zeven bedrijven uit Leeuwarden aan de slag gegaan met Duurzaam Ondernemen. Het project werd afgesloten met een MVO opdracht van alle deelnemers.

Een eervolle vermelding kreeg Lodema Elektrotechniek die het MVO beleid voor 2016-2019 opstelde. Het uitgangspunt voor Lodema Elektrotechniek is dat onze wereld vraagt om een meer verantwoorde wijze van produceren en consumeren om ook de toekomstige generaties kwaliteit te kunnen bieden. Lodema Elektrotechniek wil van deze duurzame wereld onderdeel zijn en hieraan een bijdrage, niet alleen omdat dit belangrijk is, maar ook omdat het een voorwaarde is om als bedrijf voort te kunnen bestaan.

Eerste prijs
Verno Materieel Verhuur stelde een MVO jaarverslag op, en won met deze visie de Koploperprijs. Verno heeft zeven vestigingen in Noord Nederland en verzorgt met 60 medewerkers een zeer breed verhuurassortiment aan materieel en mobiele toiletten. Verno heeft een duidelijke kijk op haar verantwoordelijkheid tegenover de stakeholders zoals de werknemers, klanten, leveranciers en het milieu. Door het Koploperproject werd de beslissing genomen om alternatieve brandstoffen te gebruiken en groene stroom in te kopen. De grootste milieubelasting binnen het bedrijf werd veroorzaakt door het zakelijk verkeer en goederenvervoer, Verno heeft daarom een logistiek medewerker verhuur aangenomen die de ritten en routes efficiënter inroostert, dit levert Verno een besparing van 10% op de kilometers op. De gemeente Leeuwarden feliciteert Verno Materieel Verhuur met deze prestatie!

Tweede prijs
De tweede prijs werd gewonnen door Nivo Noord, het schoonmaak bedrijf in de vijf noordelijke provincies met 1.000 medewerkers die allen opgeleid zijn op de eigen Nivo academie, die ook al de Best Practice Award heeft gewonnen. Nivo Noord investeert veel in de ontwikkeling van de medewerkers en doet aan social return. Nivo Noord heeft door het Koploperproject maatregelen genomen zoals het gebruik van milieuvriendelijk schoonmaakmiddelen, de inzet van elektrische fietsen en auto’s. Nivo Noord gaat door met het project “Verder Vooruit” met nieuwe acties om te komen tot nog betere milieuprestaties, zo zal Nivo Noord in 2018 de eerste CO2 neutrale dienst aanbieden!

Derde prijs
De derde prijs werd gewonnen door ROC Friese Poort, Centrum Duurzaam, die een grote bijdrage levert aan de bewustwording over duurzaamheid, met name in de techniek. Met een 10 speerpunten plan zullen zij de komende periode concrete acties uitvoeren om de ROC Friese Poort nog duurzamer te maken. Zo zullen zij het schoolgebouw verder verduurzamen, organiseren zij de Duurzaam Doen Lezing, en starten Innovatieprojecten voor leerlingen. ROC de Friese Poort kiest bewust voor de “Dopper” de herbruikbare drinkfles waarmee het plastic afval terug wordt gedrongen, het drinken van water wordt gestimuleerd en ondersteunen zij wereldwijd sanitaire en drinkwater projecten.

De gemeente Leeuwarden feliciteert alle prijswinnaars van het Koploperproject!

Ook Alfa Accountants, Van der Geest Schilderspecialisten, Grafische Groep van der Eems feliciteren we met de behaalde resultaten!

Wilt u ook duurzamer ondernemen en kosten besparen? Duizenden bedrijven en instellingen gebruiken de Milieubarometer. Zij vinden het een eenvoudig en nuttig instrument. De gemeente Leeuwarden biedt bedrijven gratis de Milieubarometer aan. De Milieubarometer is een waardevol hulpmiddel bij het besparen van energie en het verminderen van milieubelasting.

▪ Met deze milieubarometer krijgt u een nulmeting en vergelijking met branchegenoten
▪ Een actielijst om milieu en kosten te sparen;
▪ Een CO2-footprint (bruikbaar voor de CO2-prestatieladder;
▪ Een milieuregistratie waarover certificeerders van ISO 14001 enthousiast zijn.

U kunt zich aanmelden via www.milieubarometer.nl/aanbod